Kontakta oss

Kontakta oss för frågor om uppdrag som kontrollansvarig enl PBL.

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA – LTH (Lunds Tekniska Högskola)
Post-Master i Restaureringskonst (pågående studier) – KKH (Kungliga Konsthögskolan)
Kontrollansvarig enl PBL – RISE (SP Certifiering)

0739 – 30 39 11

andreas.engberg@arkoproj.se