Kontakta oss

Kontakta oss för frågor om uppdrag som kontrollansvarig enl PBL.

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA – LTH (Lunds Tekniska Högskola) 2010
Post-Master i Restaureringskonst  – KKH (Kungliga Konsthögskolan) 2018
Kontrollansvarig enl PBL – RISE (SP Certifiering) sedan 2016

0739 – 30 39 11

andreas.engberg@arkoproj.se